Notice: Undefined property: WikiCommand::$keywords in /home/blinkenlights/public_html/commands/BaseCommand.php on line 30
Blinkenlights.se - Wiki: Csharp - Programmering & spelutveckling

BETA

Wiki: Csharp

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


Csharp

Csharp (C#) är ett relativt nytt språk som utvecklats utav Microsoft i samband med .NET.
Språket har stora likheter med Java men syntaxmässigt är det mer likt C/C++.

Precis som i fallet med C++, där namnet är en ordlek baserat på en syntax i språket (C++ skulle innebära "öka variabeln C med ett", d.v.s., C++ är nästa steg efter C), är C# en ordlek med musikaliska termer. Höjer du tonen C ett halvt tonsteg får du Ciss (C#), som på engelska heter C-sharp. Språket C# skulle således vara en skarpare (i betydelsen "bättre") version av C.

En stor nackdel med Csharp är att det är bundet till Microsofts plattform. Detta har till viss del avhjälpts genom projekt som .GNU och Mono vilka försöker skapa OpenSource-varianter av .NET som är tillgängliga för flera plattformar.

Hello World i C#

 1. using System;
 2. public class HelloWorld
 3. {
 4. public HelloWorld()
 5. {
 6. Console.WriteLine("Hello World!");
 7. }
 8. public static void Main()
 9. {
 10. HelloWorld hw = new HelloWorld();
 11. }
 12. }
Senast ändrad av Independence 18:33 - 16:e Mars 2007

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.