Notice: Undefined property: WikiCommand::$keywords in /home/blinkenlights/public_html/commands/BaseCommand.php on line 30
Blinkenlights.se - Wiki: ORM - Programmering & spelutveckling

BETA

Wiki: ORM

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


ORM

ORM är en förkortning för Object Relational Mapping. Det ett vanligt förekommande grännsnitt mellan Relationsdatabaser och Objekt i ett programmeringsspråk. Förkortningen syftar inte på något specifikt bibliotek eller ramverk utan är ett samlingsnamn för alla sådana implementationer.

På en mindre övergripande nivå så innefattar ett ORM ofta ett antal olika Design Patterns varav de mest kända är The Active Record Pattern, The Table Gateway Pattern och The Data Mapper Pattern som alla beskrivs av Martin Fowler i boken Patterns of Enterprise Application Architecture.

ORMs är vanliga inom de flesta typer av applikationer som utnyttjar databaser. J2EE-utvecklare har använt det länge, men på senare år har det även fått allt större genomslag i olika scriptspråk som t.ex. PHP och Ruby. Idag innehåller de flesta ramverk för webben någon form av enkelt ORM.
Senast ändrad av Aderyn 04:00 - 24:e April 2007

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.