Notice: Undefined property: WikiCommand::$keywords in /home/blinkenlights/public_html/commands/BaseCommand.php on line 30
Blinkenlights.se - Wiki: Språk - Programmering & spelutveckling

BETA

Wiki: Språk

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


Språk

Angående programmering, se Programmeringsspråk.

Här tänkte jag att vi kunde skriva upp lite vanliga språkliga finesser som är vanligt förekommande på Blinkenlights och förklara dem så att utomstående lättare kan förstå.
För det första så bygger en del på vanligt hackerspråk, se "The Jargon File":
http://catb.org/esr/jargon/ och den svenska varianten:
http://hack.org/mc/writings/hackerswe/index.html
Mycket annat kommer såklart från andra källor, man hämtar lite här och var så att säga.

Rättstavning a la vi


/s/staving/stavning/

Som används när man vill rätta sig när man stavat fel/sagt fel. Man råkade skriva staving men ville skriva stavning. Kommer från vi/sed-syntax(?)

Exempel på sed:
sed -e 's/old/new/g' old_file > new_file

Detta skulle ersätta alla förekomster av old med new i old_file och skriva resultatet av detta till new_file.

Pasta
Paste:a, dvs klistra in. Ex "Kan du pasta den där kodbiten?"

Du kan va!
Förekommer ibland när en diskussion kommit till ett läge där den ena parten inte orkar förklara sig längre, och uppgivet förklarar att den andra parten kan vara en fisk eller vad man nu samtalade om. Ex "Du kan va en fisk!"
Missbrukas i tid och otid.

!=, >, <
Vanliga programmeringsoperatorer tillämpade i vardagligt språk. Ex "Du != jag". Dvs, man påvisar att man inte är densamma som den man pratar med. Används ibland vid "Jag tycker att det är si och så", "Du != jag". ,,ven andra varianter förekommer, t ex !. "!Bra" eller något i den stilen skulle alltså betyda negationen för bra eller så.
För < och > gäller de matematiska större än och mindre än. Ofta menar man att X är bättre än Y när man säger X > Y.

Lägg till mer!
Senast ändrad av Independence 10:05 - 12:a Mars 2007

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.