Notice: Undefined property: WikiCommand::$keywords in /home/blinkenlights/public_html/commands/BaseCommand.php on line 30
Blinkenlights.se - Wiki: UNIX-Kommandon - Programmering & spelutveckling

BETA

Wiki: UNIX-Kommandon

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


UNIX-Kommandon

Vanlig Filbehandling


man <kommando> - Kolla hur man använder ett kommando, vilka flaggor som finns och vad de gör osv.
ls - Lista filer
rm - Ta bort fil(er) (Använd flaggan -r för att ta bort en hel katalog, samt alla underliggande filer/kataloger)
mv - Flytta fil(er)
cp - Kopiera fil(er)
mkdir - Skapa kataloger
rmdir - Ta bort kataloger

Vanliga Kommandon


top - Resursmonitor (kolla load, minnesanvändning mm)
tar -xvzf <fil.tar.gz> - Packa upp en tar.gz-fil
tar -xvjf <fil.tar.bz2> - Packa upp en tar.bz2-fil
unrar x <fil.rar> - Packa upp en rarfil
unzip <fil.zip> - Packa upp en zipfil

Bra-Att-Ha-Kommandon


ps aux | grep <programnamn> - Kolla om ett speciellt program körs
fdisk -l - Visa alla diskar och partitioner
du -h - Kolla den totala storleken av innehållet i en katalog
df -h - Visa var partitioner är monterade och % använt utrymme
poweroff - egentligen ett script, men ett oumbärligt sådant
reboot - självförklarande
shutdown now - mkt flexibelt, många flaggor

Installationer

Red Hat


rpm -ivh <filnamn.rpm> - Installera ett rpm-packet
rpm -e <filnamn.rpm> - avinstallera ett rpm-packet

Debian


apt-get install <program> - Installera program
apt-get remove <program> - Ta bort program
apt-get update - Uppdaterar databasen
apt-get upgrade - Uppdaterar alla program
apt-cache search <program> - Sök efter program
dpkg -i <paket.deb> - Installera ett paket som du har laddat ner

Använd aptitude (textbaserat) eller synaptic (grafiskt) för ett trevligare och mer användarvänligt gränssnitt

Gentoo


emerge <program> - Installerar program
emerge -pv <program> - Visar info om vad som ska installeras, med stöd för vad, osv
emerge -s <sträng> - Sök efter strängen
emerge -C <program> - Avinstallerar program
emerge sync - Uppdaterar databasen
emerge -uUDa world - Uppdaterar alla program
Senast ändrad av Hetzz 07:03 - 26:e September 2005

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.