Notice: Undefined property: WikiCommand::$keywords in /home/blinkenlights/public_html/commands/BaseCommand.php on line 30
Blinkenlights.se - Wiki: Visual Basic - Programmering & spelutveckling

BETA

Wiki: Visual Basic

Startsidan | Senaste ändringarna | Lista alla sidor | Sök


Visual Basic

Visual Basic är ett språk som är en BASIC-dialekt. Det är utvecklat av Microsoft och är som alla deras produkter HELT inkompatibelt med andra plattformar [ Mono ger dock möjlighet att även kompilera till Linux //FC].

VB har vissa fördelar som t ex att det går snabbt att göra enkla GUI-applikationer men de stora nackdelarna som t ex att det är låst till Microsoft väger över betydligt tycker jag. Vill man snabbt göra enkla GUI-applikationer är t ex Python med wxPython ett mycket bättre alternativ enligt mig. //ozamosi

Ett exempel som skriver ut "Hello World" i en meddelande ruta när programmet startas är:

Private Sub Form_Load()

MsgBox "Hello World!", 64, "Hello World!"

End Sub


När man programerar ska man tänka på hur man skriver koden. Det gäller inte bara Visual Basic utan även alla andra språk.
Tänk er att ni har en textruta som det ska står så här i:
1
2
3
4
5
6
...

Man kanske vill att det ska stå ända upp till 50 istället för bara upp till 6. Då KAN man skriva koden så här:

Private Sub Form_Load()
 
TextBox.Text="1" & vbcrlf & "2" & vbcrlf & "3" & vbcrlf & "4" & vbcrlf & "5" & vbcrlf & "6" 'Resten av koden läggs till efter sexan tills man har kommit upp till 50
 
End Sub

Det går att skriva så, men det blir väldigt jobbigt att skriva och programet blir onödigt stort med många tecken.
Då kan man istället skriva så här för att det ska bli så några tecken som möjligt:

Private Sub Form_Load()
 
For i = 1 to 50
TextBox.Text = TextBox.Text & i & vbcrlf
Next i
 
End Sub

Om du skulle testa de båda exemplen så skulle du snabbt förstå vad som är fördelen med exempel två.
Kategori: Basic

Senast ändrad av ELF 20:23 - 29:e Juli 2008

Atom feed

Innehållet på denna sida kan ändras utav alla som är medlemmar på Blinkenlights, men du måste logga in för att kunna ändra något.